MK RAN ASKERSUND

Välkommen till MK Rans klubblokal på Stöökagatan 23!

Ingång finns också från Trädgårdsgatan 14.

 

Klicka här för att öppna karta!

 

Parkering finns på Tullplan i Trädgårdsgatans norra ände.

Parkering finns också på Busstorget lite söderut längs Trädgårdsgatan

samt västerut längs Stöökagatan.

Bakom Sjöängsskolan finns också gott om parkering längs Sjöängssgatan.